BOKFÖRLAGET MYNTA

PRIS 200 KR exkl porto
beställ direkt från
BOKFÖRLAGET MYNTA
BOX 351
441 28 ALINGSÅS
tel 0322/ 12394  fax 0322/ 12341
e-post:
mynta@telia.com

SAMTAL MED ÄNGLAR
UNGERN 1943-1944
nedtecknade av GITTA MALLASZ
översättning och förord MARGARETA MELIN

GLIMTAR UR SAMTALEN

Varför får jag inte tiden att räcka till?

Av många timmar blir aldrig evighet.
Om evigheten bor i ert hjärta
föds tiden i era händer
och ni får tid till allt.

        ***

Värken i min nacke och rygg,
vad beror den på?

Du har tvingats böja dig.
Om du böjer dig
för den som ensam är värdig,
kommer din rygg att rätas upp.
       
        ***


Er handling ska inte mer födas
ur ytliga strömningar
utan ur den djupa källan.
Det är vad hela skapelsen
förväntar av er,
änglakören och alla himmelska härar.

         
***

Varje organ i din kropp är en bild
av en kraft i universum
och får från den sin styrka.
Ditt hjärta slår
i takt med universums hjärta.
Men om krafterna blir utan uppgift
är allt förgäves.

© Bokförlaget Mynta, Alingsås

HISTORISKA  DATA
I BÖRJAN AV 1943 i skuggan av krig och växande antisemitism, flyttar fyra vänner från Budapest till en liten by utanför stan. Tre av dem är judar. De vill rusta sig inför hoten och försöka förstå sin uppgift. De studerar vishetslitteratur från olika kulturer, ger uppmärksamhet åt sina drömmar och delar sina upplevelser och tolkningar.
EN FREDAG EFTERMIDDAG uppfattar en av dem, Hanna, att någon som inte är hon själv vill tala genom henne. Under 17 månader ger hon röst åt en undervisning som förvandlar deras sätt att se och reagera och som gång på gång fyller dem med lycka och hopp mitt i fasansfulla omständigheter. I 88 samtal, de flesta fredag klockan tre, talar änglarna med dem. I de första 40 samtalen uppmanas de att ställa frågor. De får sina individuella behov och brister fyllda; därefter vidgas perspektiven och deras ögon öppnas för de oanade  möjligheter som står en människa till buds i hennes bejakande av jorden och hennes enhet med himlen. Språket blir alltmer koncentrerat och poetiskt.
GITTA ÄR DEN ENDA som överlever kriget. 1960 lämnar hon Ungern med sin skatt gömd i resväskan: sju svarta vaxduksböcker med samtalen. Hon slår sig ner i Frankrike och lever där till sin död i maj 1992. Samtalen utges för första gången på franska 1976. Därefter på tyska 1985 och på engelska 1988. Först 1989 publiceras originaltexten i Ungern.
EFTER ATT HA PÅBÖRJAT en översättning till svenska fick jag med tiden brevkontakt med Gitta Mallasz. Våren 1990 for jag så till Lyon för att under ett veckoslut höra Gitta föreläsa. Där inbjöd hon mig spontant att vara gäst i hennes hem under några dagar.
MARGARETA MELIN

RÖSTER OM SAMTAL MED ÄNGLAR

DET GENUINT KRISTNA I NYTT LJUS
Man kan omöjligt betvivla äktheten i de erfarenheter som här beskrivs. Boken talar för sig själv och bevisar sin egen sanning. Änglarnas budskap är otroligt pregnant och går rakt på det väsentliga. Den kristna dimensionen blir allt tydligare. Treenigheten, Maria, eukaristin, allt är med, men på ett sätt som öppnar våra ögon så att allting blir nytt.
Detta är inte en bok man är färdig med efter en genomläsning. Man får leva med den, ta till sig så mycket man förmår just nu och acceptera att åtskilligt förblir dunkelt. Här finns allt djupare skikt att upptäcka.
WILFRED STINISSEN, karmelitbroder och författare

SOM ETT UTSÖKT VIN
Som när ett utsökt vin serveras den som inte känner till vinets hemligheter, så var det för mig att få del av samtalen med änglarna. Först: skönheten, friskheten! Sedan långsamt upptäcka det okända, det ständigt nya.
Denna undervisning mitt under brinnande krig, personligt riktad till fyra för mig okända människor, blir till näring också för mig, vägvisare till mitt livs centrum, där motsatserna hålls samman och jag blir den jag är. Den jag är tänkt att vara. Så djupnar tron liksom ödmjukheten inför andras erfarenhet.
Förundrad läppjar jag på vinet och önskar att fler vill smaka.
MARGARETA JOHANSSON, producent vid SR och utbildare i konflikthantering

MYNTAS
STARTSIDA

MIRJAM
roman om Maria Magdalena

Böcker
om
enneagrammet

Margareta Melins
hemsida

Kontakta oss